IMG_4459Als kind wilde Ik muziek studeren. Pianoles krijgen. Zingen. Het zat niet in ons milieu. Maar zingen lukte wel, ook zonder opleiding. Vanaf de middelbare school deed ik altijd mee aan muziek en theater projecten. Toneelschool leek me wel wat, maar het mocht niet. Mijn studietijd bracht soelaas (geen ouderlijk gezag meer, hoera!!): studenten cabaret, musical in Delft, dramaturgie in Leiden. Blauwe maandag pianoles dus wel noten geleerd. En verder veel zingen: opera’s, solo met vriendin-pianist, Bach in de binnenstad, muziekprojecten in Haarlem en op reis.
Zingen mag, juist als amateur!! En op hoge leeftijd ? Heerlijk.